29 Mай

29 Май
Матей 1:23; Колосяни 2:6-7


АЗ СЪМ С ТЕБ И ОЧИТЕ

Ми са постоянно върху теб. Аз съм Емануил /Бог с теб/; обгръщам те с любовта Си. Нищо, дори и най-големите благословения и най-страшните изпитания, не може да те отлъчи от Моята любов. Принудени от трудностите, някои от децата Ми Ме намират през най-тъмните периоди от своя живот. Други се приближават до Мен, когато животът им е изпълнен с благословения. Влизат в дворовете Ми с благодарност и хваление и отварят широко сърцата си за Моето присъствие.

Аз зная точно от какво се нуждаеш, за да се приближиш до Мен, затова всеки ден търси онова, което съм приготвил за теб. Приемай всяко събитие като режисирано от Мен в отговор на потребното за теб. Когато гледаш на живота си от тази перспектива, най-разумно е да бъдеш благодарна. Не отхвърляй нито една от дарбите Ми; откривай почерка Ми във всяка ситуация.

Leave a Reply