3 Април

3 Април
Ефесяни 3:20; 2 Коринтяни 4:18


В МЕН ИМАШ ВСИЧКО.

В Мен си съвършена. Когато Ме оставяш да разчиствам сърцето ти от развалините и наслоенията на миналото, душата ти Ме възприема по-лесно. Когато копнежът ти по Мен расте, другите ти желания избледняват. Тъй като Аз съм необятен и същевременно достъпен за теб, стремежът ти към Мен осмисля живота ти.

Няма твоя потребност, която да не мога да удовлетворя. Нали Аз съм те извикал в съществуване. Светът продължава да зависи изцяло от Мен, макар да се създава друго впечатление. Не се заблуждавай от привидността. Защото видимото е временно, а невидимото – вечно.

Leave a Reply