3 Май

3 Май
Матей 6:24; Откровение 2:4; Ефесяни 3:16-17; Псалм 16:11


НЕ МОЖЕШ ДА СЛУЖИШ НА ДВАМА ГОСПОДАРИ

Ако Аз наистина съм твой Господ, ще се стремиш да Ми угаждаш във всичко. Ако целта ти е да угаждаш на хората, ще се превърнеш в техен роб. Хората могат да бъдат сурови господари, когато им дадеш власт над теб.

Ако Аз съм Господар на живота ти, Аз трябва да бъда и Първата ти любов. Служението ти към Мен се основава на Моята необятна безусловна любов към теб. Колкото повече се снижаваш пред Мен, толкова повече Аз ще те възвишавам и притеглям по-близо до сърцето Си. Радостта да живееш в Моето присъствие не може да се сравнява с никоя друга радост. Искам да отразяваш сияйната Ми светлина, като живееш все по-близо до Мен.

Leave a Reply