3 Февруари

3 Февруари
Римляни 8:31; 2 Коринтяни 4:18; Битие 16:13-14


АЗ СЪМ С ТЕБ

Никога не се изправяш сама пред трудностите! Когато си разтревожена, знай, че фокусът ти е върху видимия свят, а Аз съм извън обсега Му. Изходът е прост: Гледай не на видимото, а на невидимото. Изповядай доверието си в Мен, Живия, който те вижда, и Аз ще те преведа през този ден, а и през всичките ти дни, ако Ме търсиш постоянно. Всеки ден е скъпоценен дар от Моя Отец. Колко е нелепо да искаш бъдещи дарове, когато днешният е пред теб! Приеми този дар – днешния ден, с благодарност. С трепет го разопаковай и се потопи в него. Наслаждавай му се със съзнание за Мен.

Leave a Reply