3 Януари

3 Януари
Псалм 31:19-20; Йоан 16:33


ОСВЕЖИ СЕ

в мира на Моето присъствие. Този мир може да бъде „твоят дял” по всяко време и при всякакви обстоятелства. Научи се да се скриваш в скривалището на присъствието Ми дори когато изпълняваш рутинните си задължения. Аз съм едновременно с теб и в теб. Вървя пред теб, за да проправям пътя, но вървя и до теб. Никога няма да намериш такъв верен спътник като Мен.

Понеже съм ти верен Спътник, лекотата на стъпките ти трябва да е видна за другите. Не оставяй сърцето ти да натегне от проблеми и неприятности, защото Аз нося товара ти. В света имаш изпитания и скръб, но не се оставяй да те потопят. Аз победих света, затова довери Ми се и имай мир.

Leave a Reply