30 Април

30 Април
Яков 1:2; 2 Коринтяни 12:9


СМЯТАЙ СЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНА,

когато не е удовлетворена някоя твоя потребност – време, енергия, пари. Защото тогава можеш да се облегнеш на Мен с пълно доверие и зависимост. Когато започваш деня си с чисто физическа невъзможност от някакъв характер, си принудена да се съсредоточиш върху настоящия момент. Точно там е мястото ти – в настоящия момент. Там е мястото, където винаги те чакам. Съзнанието за твоята безпомощност е голямо благословение, защото те учи да разчиташ изцяло на Мен.

Истината е, че самодостатъчността е мит, подхранван от гордостта и временния успех. Здравето и богатството могат да изчезнат в миг, както и самият живот. Радвай се в своята ограниченост и неспособност, невъзможност да се справиш, като не забравяш, че Моята сила в немощ се показва съвършена.

 

Leave a Reply