30 Март

30 Март
Притчи 3:5; Второзаконие 33:27; Еремия 29:13-14


АЗ СЕ ГРИЖА ЗА ТЕБ

Доверявай Ми се винаги. При всички обстоятелства. Доверявай Ми се с цялото си сърце. Когато си тъжна и всичко сякаш се е объркало, можеш да прошепнеш тези четири думи: „Доверявам ти се, Исусе.” Така предаваш нещата под Мой контрол и се отпускаш в сигурността на вечните Ми мишци.

Преди да станеш от леглото си сутрин, Аз вече съм подредил събитията от деня ти. Всеки ден предлага много възможности да научиш Моите пътища и да се приближаваш до Мен. Знаците на Моето присъствие осияват и най-мрачния ден, когато имаш сетива за тях. Търси Ме като скрити съкровища. И ще Ме намериш.

Leave a Reply