30 Юни

30 Юни
Йоан 8:32; Филипяни 2:13; Йоан 14:6


АЗ СЪМ ИСТИНАТА

Истината, която дойде да те направи свободна. Предавай на Святия Дух контрола над мислите си и делата си, за да си свободна в Мен. За да се доближаваш до образа, който съм имал за теб в сърцето Си, когато съм те създавал. Покорявай се на Духа Ми, за да мога да те извайвам. Най-голяма свобода на действие имам, когато стоиш тихо, съсредоточена в Мен, в Моето присъствие.

Нека мислите Ми се отпечатват в съзнанието ти и те водят към изобилен живот. Аз съм Пътят и Истината, и Животът. Следваш ли Ме, ще те поведа по нови пътеки, за каквито не си и мечтала. Не се тревожи за онова, което те очаква по пътя. Искам да откриеш своята сигурност в познанието си за Мен. Аз дадох живота Си, за да те направя свободна.

Leave a Reply