31 Май

31 Май
2Солунци 3:16; Йов 22:21


МИРЪТ, КОЙТО ТИ ДАВАМ

е необясним за твоя разум. Когато умствената ти енергия отива в усилия да си представиш неизвестното бъдеще, не можеш да получиш този Мой славен дар. Виждам как мислите ти се въртят ли, въртят в кръг, без да стигаш доникъде, без резултат. А Моят мир кръжи около теб, търси пролука да проникне в сърцето ти и да го изпълни.

Утихни в Моето присъствие и Ми позволи да поема контрол над мислите ти. Нека светлината Ми озари ума ти и сърцето ти, докато засияе лицето ти. Така ще се изпълниш с Моя мир.

Leave a Reply