31 Март

31 Март
Псалм 34:8; Битие 16:13-14; Йоан 20:19; Колосяни 3:15


ОПИТАЙ И ВИЖ, ЧЕ СЪМ БЛАГ

Колкото по-близко общуваш с Мен, толкова повече ще се убеждаваш в Моята благост. Аз съм Живият, Който те вижда и копнее да участва в живота ти. Аз те обучавам да Ме намираш във всеки един миг и да ставаш проводник на Моето любящо присъствие. Понякога благословенията Ми стигат до теб по неведоми пътища: чрез болка и неприятности. В такива моменти можеш да познаеш Моята благост само ако Ми се довериш. Няма да разбираш много неща, но доверието ти в Мен ще те държи близо до Мен.

Благодари Ми за дара на Моя мир, дар дотолкова безграничен, че никой човешки ум не може да го схване. Когато съм се явявал на учениците Си след възкресението, съм им предавал първо Моя мир. Защото съм съзнавал, че това е най-голямата им потребност: да успокоят страховете си и да прояснят умовете си. Сега казвам и на теб: Мир тебе! Защото зная тревожните ти мисли. Чуй ме! Изключи всички външни гласове, за да можеш да Ме чуваш по-ясно. Създал съм те да бъдеш потопена в мир през целия ден, всеки ден. Приближи се до Мен. Приеми Моя мир.

Leave a Reply