4 Април

4 Април
Захария 2:13; 2 Летописи 16:9; Псалм 23:2-3


СРЕЩАМ ТЕ

в притихването на душата ти. Тогава те търся, за да си общувам с теб. Скъпоценни са Ми хората отворени за Моето присъствие. Очите Ми бродят по целия свят, за да издирват онези, чиито сърца са съвършено благоразположени към Мен. Виждам, че и ти се опитваш да Ме намериш. Нашето взаимно издирване се увенчава с радост и удовлетворение.

Притихването на душата е нещо много рядко в този свят, пристрастен към шум и скорости. Радва ме желанието ти да създаваш оазис, в който да се срещаме двамата. Не се обезсърчавай – трудно се постига това. Аз направлявам всичките ти усилия и съм благословен от всеки твой опит да търсиш лицето Ми.

Leave a Reply