4 Май

4 Май
Псалм 29:2; 1 Петър 1:8


СРЕЩАЙ СЕ С МЕН В ТИШИНАТА НА УТРОТО

Докато земята е свежо напоена с росата на Моето присъствие. Покланяй Ми се в свята премяна. Пей нежно на святото Ми име. Предавай се на Мен и Моят Дух ще се надига в теб, докато се изпълниш с Божественото Ми присъствие.

Светът се втурва към богатството с протегната алчна ръка. А ти получаваш богатството Ми, като пускаш всичко и раздаваш. Колкото повече се предаваш на Мен и Моите пътища, толкова повече Аз ще те изпълвам с неизказана преславна радост.

Leave a Reply