4 Март

4 Март
Лука 12:25-26; 1 Солунци 5:16-18


ОТХВЪРЛИ ВСЯКА ТРЕВОГА!

В този свят винаги ще има нещо, което да те тревожи поради греха, нанесъл поражения във всяка една област от живота на тази планета. Всичко е безкрайно объркано – Божият ред и хармония са напълно разрушени. Затова изкушението да се поддадеш на тревогата непрестанно се опитва да се прокрадне в ума ти. Най-добрата защита е постоянната ти връзка с Мен, в която намира израз твоята благодарност. Моето присъствие изпълва ума ти със Светлина и Мир, пропъждайки всеки страх. Така се издигаш над обстоятелствата и гледаш на проблемите си от Моята перспектива. Живей в близко общение с Мен. За да държим заедно тревогата на разстояние.

Leave a Reply