4 Юни

4 Юни
Яков 1:2; Филипяни 4:13; Исая 26:3


РАДВАЙ СЕ НА ТРУДНИТЕ ПЕРИОДИ

Приемай ги като възможност да Ми се доверяваш. Аз съм до теб и Духът Ми е в теб, затова няма непосилни обстоятелства. Когато пътят пред теб е осеян с трудности, гледай да не ги съпоставяш със силите си, защото това ще те изпълни с тревога. Без Моята помощ няма да минеш и първото препятствие!

За да преминеш през трудните дни, се хвани здраво за ръката Ми и стой в близко общение с Мен. Мислите ти и думите ти да бъдат изпълнени с доверие и благодарност. Независимо от проблемите на деня, когато си близо до Мен, Аз мога да те изпълвам със съвършен мир.

Leave a Reply