4 Януари

4 Януари
Псалм 63:2; Исая 40:10-11; Псалм 139:7-10


ИСКАМ ДА СИ СЪЗДАДЕШ НОВ НАВИК.

Опитай се да казваш: „Доверявам Ти се, Исусе”, независимо какво ти се случва. Да си припомняш кой Съм в цялата Ми сила и слава; да размишляваш над дълбочината и широчината на Моята любов към теб.

Тази проста практика ще ти помогне да Ме виждаш във всяка ситуация, като признаваш суверенното Ми право над вселената. Когато гледаш на събитията от перспективата на Моето вездесъщо присъствие, страхът губи силата си над теб. Враждебните обстоятелства се превръщат във възможности за растеж, когато потвърждаваш доверието си в Мен, независимо от всичко. Получаваш благословенията с благодарност, осъзнавайки, че те произтичат от Моята благодатна десница. Постоянното потвърждаване на доверието ти в Мен ще укрепи връзката ни и ще те държи близо до Мен.

Leave a Reply