5 Март

5 Март
Римляни 8:28; 1 Коринтяни 1:23-24


СПРИЯТЕЛИ СЕ С ПРОБЛЕМИТЕ В ТВОЯ ЖИВОТ

Много неща може да ти се струват случайни и погрешни, но помни, че Аз съм суверен и мога да обърна всичко за добро, за съжаление само дотолкова, доколкото Ми се довериш. Всеки проблем може да те научи на нещо и да доизвае характера ти, за да се доближиш до образа, който имам в сърцето Си за теб. Същият проблем може да се превърне и в планина, ако се съсредоточиш върху него и проявиш огорчение и липса на доверие. Изборът е твой. Ще ти се наложи да избираш по много пъти на ден дали да Ми се довериш или да Ме пренебрегнеш.

Ако искаш да видиш как проблемите ти се обръщат за добро, благодари Ми за тях. Така ще видиш ползата от твоите трудности. Можеш или да си живееш постоянно с тях, като с домашни любимци, или да ми ги предадеш, за да ги обърна за добро и за прослава на името Си.

Leave a Reply