5 Февруари 

5 Февруари
Римляни 8:6; Псалм 46:1-2


ТЪРСИ ЛИЦЕТО МИ

И ще намираш не само Моето присъствие, но и Моя мир. За да получиш обаче Моя мир, трябва да „пуснеш кормилото”, да утихнеш, като отвориш сърцето си и Ми се довериш. Единствено Аз мога да се докосна до сърцето ти, без да те нараня. Помоли Духа Ми да подреди деня ти и да поеме контрол над мислите ти, защото умът, управляван от Духа, е Живот и Мир.

Ако се управляваш от Духа Ми, ще правиш правилни избори всеки ден. Колкото повече са те, толкова по-голям ще бъде мирът ти. Непрекъснато ще се изправяш пред избора да се тревожиш или да Ми се довериш. Винаги ще имаш причини за безпокойство, но ти можеш да избереш да Ми се довериш, независимо от всичко. Аз съм изпитана помощ в беди. Довери Ми се, ако би се и земята поклатила, ако биха се и планините преместили всред моретата.

Leave a Reply