5 Януари

5 Януари
Псалм 34:17-18; 2 Коринтяни 5:7


ТИ МОЖЕШ ДА ВОДИШ ПОБЕДОНОСЕН ЖИВОТ

само ако живееш в зависимост от Мен. Хората обикновено свързват победата с успеха: не със спъването и падането, и не с правенето на грешки. Успешните според светските стандарти обаче са склонни да вървят по собствения си път, като забравят за Мен. А ти чрез проблеми и неуспехи, слабост и празнота се научаваш да разчиташ на Мен.

Истинската зависимост не е просто да Ме молиш да благословя онова, което си решила да правиш, а да дойдеш при Мен с отворено сърце и да Ме поканиш да вложа Своите желания в теб. Тогава Аз мога да ти дам недостижима мечта; на теб ще ти се струва, че никога не можеш да я осъществиш и така ще започне твоят път на пълно доверие в Мен. Ще се научиш стъпка по стъпка да се облягаш на Мен. Това е път на вяра – не път на постоянен успех, а на множество поражения, всяко от които увенчано с растеж, подхранен от нарастващо доверие в Мен. Наслаждавай се на благословението на победоносния живот, като задълбочаваш своята зависимост от Мен.

Leave a Reply