6 Април

6 Април
Псалм 116:17; Битие 3:2-6;1 Йоан 1:7


ПРИНАСЯЙ МИ ЖЕРТВА

на хвала. Не приемай нищо за даденост – нито дори изгрева. Преди Сатана да изкуши Ева в Едемската градина, благодарността е била естествена като дишането. Сатана посочва на Ева забранения плод. Райската градина е била пълна с всевъзможни прекрасни плодове, но Ева се е фокусирала върху плода, който не й е било позволено да вкусва, вместо да благодари на Бога за всички останали. Този негативен фокус е помрачил ума й и тя се е поддала на изкушението.

Когато си съсредоточена върху нещо, което нямаш или върху ситуации, които те гнетят, умът ти се помрачава. Приемаш за даденост живота, спасението си, слънцето, цветята и безбройните Ми други дарове. Непрекъснато издирваш онова, което не е наред и отказваш да се радваш на живота, докато нещата не се „оправят”.

Когато се приближаваш до Мен с хваление и благодарност, светлината на Моето присъствие се влива в теб и те преобразява. Ходи в светлината с Мен с благодарност в сърцето.

Leave a Reply