6 Май

6 Май
Исая 26:3; 2 Коринтяни 4:18


НЕ ТЪРСИ СИГУРНОСТ

в света, който обитаваш. Правиш списъци със задачи наум, за да не изпуснеш от контрол живота си. Ех, да можеше да ги отметнеш една по една всичките, щеше да ти олекне! Но колкото повече се стараеш, толкова повече се отчайваш, защото виждаш, че ти е непосилно.

Има по-добър начин да намериш сигурност в плаващите пясъци на този живот. Вместо да се взираш с невиждащ поглед в списъка със задачи, постой в Мен, потопена в Моето присъствие. От постоянната близост с Мен сърцето ти ще се къпе в Моя мир и Аз ще ти помагам да пресяваш приоритетите си, скъпоценното от нищожното, незначителното от неотложното. Не гледай на видимото /обстоятелствата/, а на невидимото /Моето присъствие/.

Leave a Reply