6 Март

6 Март
Евреи 7:25; Псалм 37:3-4


ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ВЪРВИШ ПО ПЪТЯ С МЕН

като се радваш на Моето присъствие дори и в изпитанията. Аз съм винаги пред теб и до теб. Чуй как те викам: „Ела. Следвай Ме!” Онзи, който върви пред теб и ти проправя път е същият, който върви до теб и не пуска ръката ти. Аз не съм ограничен от времето и пространството. Аз съм навсякъде по всяко време и непрестанно работя за твое добро. Довери Ми се и живей в близко общение с Мен.

Leave a Reply