6 Февруари

6 Февруари
Матей 11:28-29; 1 Тимотей 2:8


ЕЛА ПРИ МЕН И СИ ПОЧИНИ

Обградил съм те, за да те благословя и възстановя. Вдъхвай Ме с всеки твой дъх. Пътят пред теб е много стръмен. Ходи по-бавно, хваната здраво за ръката Ми. Уча те на много труден урок, който може да се научи само в изпитание.

Издигай ръце на вяра към Мен, за да ги изпълня с благодат – със Светлина, Живот, Радост и Мир. Когато фокусът ти се отмести от Мен, се изпълваш с други неща. Изпускаш сияйния дар на Моето присъствие, като посягаш да пълниш шепите си с пръст, в която няма живот. Върни се при Мен; потопи се отново в Моето присъствие.

Leave a Reply