6 Юни

6 Юни
П
салм 105:4; Псалм 19:1-2; Исая 60:2


ТЪРСИ ЛИЦЕТО МИ

и ще намериш удовлетворение на най-дълбоките си копнежи. Моят свят е изпълнен с красота и хармония, предназначени да сочат към Мен, да напомнят за неизменното Ми присъствие. Земята продължава да възгласява славата Ми на тези, които имат очи да виждат и уши да чуват.

Твоят ум е бил в тъмнина, преди да Ме потърсиш с цялото си сърце. Аз избрах да излея светлината Си в теб, за да бъдеш светилник за другите в мрака. Тук няма място за гордост. Твоята роля е да отразяваш Моята слава. Аз съм Господ!

Leave a Reply