6 Януари

6 Януари
Ефесяни 3:20-21; Римляни 8:6; Исая 40:30-31; Откровение 5:13


АЗ СЪМ СПОСОБЕН

да извърша далеч повече отколкото искаш или мислиш. Ела при Мен с добри очаквания – Моите способности са безгранични. Помоли Духа Ми да поеме контрол над ума ти, за да даде простор на представата ти за Мен. Не се отчайвай от факта, че на много от молитвите ти все още не е отговорено. Времето е учител, учи те да чакаш Моето задвижване, да Ми се доверяваш в мрака. Колкото по-превратни са обстоятелствата, толкова повече ще виждаш Моята сила и Моята слава в дадената ситуация. Не оставяй трудностите да те хвърлят в безпокойство, а гледай на тях като на възможност за Моята славна намеса. Отвори сетивата си за всичко, което правя в живота ти.

Leave a Reply