7 Април

7 Април
Исая 64:8; Псалм 27:8


АЗ СЪМ ГРЪНЧАРЯТ,

ти си глината. Аз съм те измислил още преди създанието на света и режисирам обстоятелствата така, че да извая в теб първоначалния ти образ. Моята вечна любов е в действие във всеки един момент от живота ти. В някои дни твоята и Моята воля са в съзвучие. И когато е така, се чувстваш в контрол на живота си. Но в други дни имаш чувството, че плуваш срещу течението на Моята воля за теб. Когато го осъзнаеш, спри и потърси лицето Ми. Съпротивата, която усещаш може да бъде или от Мен, или от Лукавия.

Говори с Мен за преживяванията си. Остави Духът Ми да те води през дълбоките води. Остави буйният поток на обстоятелствата да те извайва такава, каквато те виждам в сърцето Си. Кажи да на твоя Грънчар, докато минаваш през този ден.

Leave a Reply