7 Май

7 Май
Битие 50:20; Псалм 23:4


АКО СЕ НАУЧИШ ДА МИ СЕ ДОВЕРЯВАШ

Наистина да Ми се доверяваш – с цялото си същество, нищо няма да може да те отлъчи от Моя мир. Всичко, което преживяваш може да бъде за добро, ако позволиш да послужи за изграждане на доверието ти в Мен. Така осуетяваш делата на врага, като растеш в благодат чрез изпитанията, предназначени да те наранят. Йосиф е пример за този Божествен обрат, когато заявява на братята си: „Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го обърна за добро.”

Не се страхувай от онова, което ще ти поднесе този или който и да било ден. Довери Ми се, остави Ме да те водя в изпълнението на задълженията ти. Отпусни се, като знаеш, че Аз вървя пред теб и до теб през всеки нов ден. Не се плаши от злото, защото Аз мога да обърна за добро всяка ситуация, пред която се изправяш.

Leave a Reply