7 Март

7 Март
Псалм 63:7-8; Яков 1:2-3


ПОЗВОЛИ МИ ДА ТЕ ПРЕВЕДА

през този ден. Предизвикателствата, пред които се изправяш са твърде големи, за да ги преодолееш със собствени усилия. Във водовъртежа от събития
осъзнаваш своята безпомощност. И това те изправя пред избора или да вървиш упорито напред, проправяйки си път сама, или да ходиш с Мен в пълно смирение и зависимост. Всъщност този избор е постоянно пред теб и именно трудностите ти помагат да осъзнаеш как точно да взимаш решения. Затова считай го за пълна радост, когато попадаш в разни изпитания. Те са дар от Мен, защото ти напомнят да разчиташ единствено на Мен.

Leave a Reply