7 Февруари

7 Февруари
Римляни 8:28; Псалм 42:11


ЕЛА ПРИ МЕН ЗА ПОЧИВКА И ОСВЕЖАВАНЕ

Пътят е бил дълъг за теб и си изтощена до краен предел. Не се срамувай от твоето изтощение. Приеми го като възможност за Мен да поема кормилото на живота ти.

Помни, че мога да обърна всичко да съдейства за твое добро, включително и враждебните обстоятелства. Огледай се, виж къде се намираш в този момент във времето и пространството и приеми, че съм допуснал да бъдеш там където си с цел. Ще преминеш през днешния ден стъпка по стъпка. Стой фокусирана в Мен, като Ме оставиш да те водя в изборите по пътя ти.

Звучи лесно, но не е. Защото желанието ти да живееш в Моето присъствие е в разрез с желанията на плътта, на света и на дявола. Изтощението ти се дължи до голяма степен на битката ти срещу тези три противника. Въпреки това си на пътя избран от Мен, затова не се отказвай! Надявай се на Мен, защото ще Ме славиш за помощта Ми.

Leave a Reply