8 Април

8 Април
Битие 28:15; Римляни 8:31; Евреи 13:8


АЗ СЪМ С ТЕБ, НА ТВОЯ СТРАНА.

Твой верен Приятел и Снабдител. Въпросът е дали ти си с Мен и на Моя страна. Макар че Аз никога не те оставям, ти можеш да Ме „оставиш”, като Ме пренебрегваш: като мислиш или действаш така сякаш не съществувам. Когато усетиш, че съм далеч от теб, знаеш къде е проблемът. Любовта Ми към теб е неизменна – Аз съм същият вчера, днес и довека. Ти си като лист отронен – оставяш се да те подхвърлят бързеите на живота.

Когато се чувстваш далеч от Мен, прошепни името Ми. Този прост акт, извършен с детска вяра, отваря сърцето ти за Моето присъствие. Говори Ми нежно, с любов, и отвори сърцето си за Моята любов, която тече постоянно от Кръста. Радвам се, когато Ми позволяваш да те изпълвам с любящото Си присъствие.

Leave a Reply