8 Май

8 Май
Йоан 16:33; Исая 41:13; Филипяни 4:13


НЕ СИ МЕЧТАЙ

за липса на проблеми. Това не е реалистично, понеже в този свят ще имаш скърби. Цяла вечност ще имаш безпроблемен живот. Радвай се на това наследство, което никой не може да ти отнеме, но не търси небесния живот на земята.

Започвай всеки ден с предусещане за предизвикателствата пред теб и с молитва да ти помагам да ги преодоляваш. Най-добрата помощ е живото Ми присъствие, защото Аз, Господ, Твоят Бог, подкрепям десницата ти. Обсъждай всичко с Мен. С леко сърце посрещай всяка трудност. Виждай я като възможност Аз и ти заедно да се справим с нея. Помни, че съм на твоя страна, и че съм победил света.

Leave a Reply