8 Март

8 Март
1 Летописи 16:11; Матей 6:33


ТЪРСИ РЕВНОСТНО ЛИЦЕТО МИ

Аз постоянно комуникирам с теб. Но за да Ме намериш и да чуеш Моя глас, трябва да Ме търсиш усърдно. Всичко, което търсиш повече от Мен, се превръща в идол. Когато си решена да наложиш своето, Ме изличаваш от съзнанието си. Вместо да преследваш своите цели, говори с Мен за тях. И когато ги осияе светлината на Моето присъствие, ще ги видиш от Моята перспектива. Ако целта ти се вписва в Моите планове за теб, ще ти помогна да я постигнеш. Ако се разминава с волята Ми за теб, постепенно ще променя желанието на сърцето ти. Търси Мен на първо място и всичко останало ще ти се прибави.

Leave a Reply