8 Юни

8 Юни
Матей 28:18; Псалм 100:4


ИСКАМ ДА БЪДЕШ САМО МОЯ,

изпълнена със светлината на Моето присъствие. Аз дадох всичко за теб – живях като човек, умрях за твоите грехове и възкръснах. Не крий нищо от Мен. Предай най-съкровените си мисли в светлината на Моята любов. За да ги преобразя и осветя. Аз знам всичко за теб, много повече отколкото ти самата знаеш за себе си. Но се въздържам от желанието да те „поправя” и чакам ти да дойдеш за помощ при Мен. Представи си само какво Ми коства да се въздържам, като знаеш, че имам цялата власт на небето и на земята.

Търси лицето Ми с кротък дух, готова да се учиш. Влез в присъствието Ми с хваление и желанието да се промениш.

Leave a Reply