8 Януари

8 Януари
Псалм 46:1; Римляни 12:12; Римляни 15:13


НЕЖНО ТЕ ОБГРЪЩАМ С ПРИСЪСТВИЕТО СИ.

Сиянието постепенно прониква в духа ти и озарява съзнанието ти. Макар че съм мощен и всемогъщ, Аз съм безкрайно нежен с теб. Колкото по-слаба си, толкова по-нежно се приближавам до теб. Нека твоята слабост бъде врата за Моето присъствие. Когато се чувстваш немощна, помни, че Аз съм твоята изпитана помощ.

Полагай надеждата си в Мен и ще бъдеш защитена от депресия и самосъжаление. Надеждата е като златна нишка, която те свързва с Небето. Колкото повече се държиш за тази нишка, толкова повече Аз поемам тежестта на твоите товари и на теб ти олеква. Тежестта не е от Моето Царство. Дръж се за надеждата и Моите сияйни лъчи ще проникват през непрогледния мрак и ще огряват сърцето ти.

Leave a Reply