9 Април

9 Април
Римляни 8:38-39; Изход 33:14


ТИ СИ МОЯ ЗА ВЕЧНОСТТА.

Нищо не може да те отлъчи от Моята любов. Тъй като съм вложил Своя живот в теб, Аз ще се грижа за теб, няма да те оставя. Когато умът ти блуждае и мислите ти препускат, се изпълваш с безпокойство и се чувстваш самотна. Фокусираш се в разрешаването на проблемите. За да се върнеш към правилната нагласа, просто се обърни към Мен и Ми ги предай един по един.

Много от проблемите ти се изпаряват мигновено в светлината на Моята Любов, защото осъзнаваш, че не си сама. Дори и да останат някои притеснения, те минават на заден план, защото най-важното за теб е да Ме познаваш и да се радваш на връзката ни. Във всеки един момент можеш да избираш между Моето присъствие и присъствието на проблемите.

Leave a Reply