9 Март

9 Март
Галатяни 5:22; 1 Йоан 4:12


ПОЧИНИ СИ В МОЕТО СВЕТЛО ПРИСЪСТВИЕ

Светът около теб се върти все по-бързо и по-бързо, докато събития и обстоятелства загубят очертания и се слеят ведно. Но в центъра на твоя живот, в окото на вихъра имаш мир и покой в Моето присъствие. Като в катедрала. Потапяй се колкото можеш по-често в този покой, за да те изпълвам със сили: с Моята любов, радост и мир.

Светът е в оскъдица; не очаквай от него да задоволи потребностите ти. Идвай при Мен. Научи се да зависиш само от Мен и твоята слабост ще бъде наситена с Моята сила. Когато намериш отговора на своите потребности в Мен, ще можеш да помагаш на другите, без да очакваш от тях нищо в замяна. Живей в светлината на Моето присъствие и светлината ти ще свети ярко в живота на другите.

Leave a Reply