9 Февруари

9 Февруари
Псалм 27:8; 2 Коринтяни 4:7; Исая 12:2


ТЪРСИ ЛИЦЕТО МИ

Все повече и повече. Сега започва близкото ти общение с Мен. Пътят не е лесен, но е велик и славен; път вълнуващ в търсене на съкровище. Аз съм съкровището. И славата на Моето присъствие проблясва тук и там. Трудностите са част от пътуването. Аз ги допускам и дозирам извънредно нежно и внимателно. Не бягай от изпитанията, защото те са сред любимите Ми дарове. Довери Ми се и не се бой, защото Аз съм твоя сила и песен.

Leave a Reply