9 Юни

9 Юни
1 Петър 4:8; 1 Йоан 4:18; Откровение 2:4


ЖИВЕЙ В МОЯТА ЛЮБОВ,

която покрива множество грехове – и твои, и чужди. Обличай любовта Ми като дреха – от главата до петите. Не се страхувай, защото съвършената любов пропъжда страха. Гледай на хората през очите на любовта; от Моята перспектива. Така ходиш в светлината и това Ме радва.

Искам да грееш със светлината на Моето присъствие. Как само се натъжавам, когато тъмнина покрива сиянието на тази Любов-Светлина! Върни се в Първата си любов! Пристъпвай към Мен, великолепна, в святост и Аз ще те обгръщам отново в светлина.

Leave a Reply