9 Януари

9 Януари
Римляни 8:31; Псалм 46:1-3; Лука 1:37


АЗ СЪМ С ТЕБ И ЗА ТЕБ

Когато предприемеш нещо, което е в съгласие с Моята воля, нищо на небето и на земята не може да те спре. Докато вървиш към целта си, сигурно ще срещнеш много препятствия, но не се обезсърчавай и никога не се предавай!

С Моята помощ можеш да превъзмогнеш всяко препятствие. Не очаквай лесен път, докато вървиш с Мен, но помни, че Аз, Твоят изпитан Помощник, съм всемогъщ.

Голяма част от стреса ти идва от това, че искаш нещата да се случват, преди да им е дошло времето. Подреждането им във времето е един от основните начини, по които утвърждавам Своето върховенство. Ако искаш да си близо до Мен и да вършиш всичко по Моя начин, моли Ме да ти показвам пътя напред стъпка по стъпка. Вместо да се втурваш презглава към целта, остави Аз да определям темпото. Забави ход и се наслаждавай на пътуването в Моето присъствие.

Leave a Reply